Categories: เครื่องออกกำลังกาย

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกาย

การเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายเป็นตัวช่วยอีกวิธีในการดูแลรูปร่างไปพร้อมรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จำเป็นจะต้องเลือกดูให้ดีว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดประสงค์หลักของท่านหรือไม่ โดยพิจารณาถึงการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ และประโยชน์ที่ได้มากกว่าจะหลงฟังแต่คำโฆษณาชวนเชื่อ วัตถุประสงค์ในการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย การเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายต้องดูที่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ว่าต้องการใช้รูปแบบใด เช่น ในร่ม หรือ กลางแจ้ง หากคุณเลือกใช้งานในร่ม อาจจะเลือกอุปกรณ์ที่มีนำหนักเบาเหมาะกับการเคลื่อนย้าย แต่ถ้าหากใช้งานกลางแจ้ง บริเวณสนามบริเวณที่พักอาศัย โรงเรียน หรือสวนสาธารณ ควรเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรง และคงทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ เป็นต้น ราคาในการตัดสินใจซื้อเครื่องออกกำลังกาย ต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาประกอบกับความทนทานของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องออกกำลังกาย เช่น การเลือกซื้อบาร์เบล ควรเลือกซื้อที่ราวจับทำจากเหล็กย่อมดีกว่าราวจับที่ทำจากสแตนเลส เพราะเหมาะกับการใช้งานมากกว่า แต่แน่นอนว่าราวจับที่ทำจากเหล็กย่อมมีราคาที่สูงกว่าเป็นธรรมดา หรือถ้าเป็นยี่ห้อที่มีคนรู้จักและใช้กันมานานก็ย่อมมีราคาที่สูงเป็นธรรมดา … Continue reading “สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกาย”