Categories: หน่วยความจำคอมพิวเตอร์

หน้าที่หลักของหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

หน้าที่หลักของหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ หน้าที่สำคัญและพื้นฐานของหน่วยความจำคอมพิวเตอร์คือการเก็บข้อมูลทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลจะดำเนินการบางอย่างอื่น ๆ เช่นกัน ฟังก์ชั่นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเพียงเพราะบทบาทหลักของการจัดเก็บเช่น RAM ROM การจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์และหน่วยความจำแฟลช แต่ละคนทำหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ฟังก์ชั่นมีดังนี้ – แกะ หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) คือช่องว่างสำหรับการเก็บข้อมูลแอพพลิเคชันชั่วคราวทั้งหมด เมื่อใดก็ตามที่คอมพิวเตอร์ต้องการข้อมูลบางอย่างแทนที่จะกลับและค้นหาข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์จะได้รับมันทั้งหมดในแรมตามที่เก็บโปรแกรมที่ใช้บ่อยทั้งหมด ทำให้ระบบสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย เมื่อเราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจะลบหรือถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของ RAM ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ในขณะที่ทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับเก็บข้อมูลใหม่เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง – ฮาร์ดไดรฟ์ ฮาร์ดไดรฟ์เป็นแกนหลักของการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีการจัดเก็บไฟล์ระบบและผู้ใช้ที่มีทุกอย่างตั้งแต่ระบบปฏิบัติการไปจนถึงภาพและเอกสาร ในด้านเทคนิคฮาร์ดไดรฟ์คือดิสก์หมุนที่เคลือบด้วยแม่เหล็กซึ่งคล้ายกับแถบแม่เหล็กที่ใช้เก็บข้อมูลในเทป มีแขนเคลื่อนที่ที่อ่านและคัดลอกข้อมูลทั้งหมดและจากดิสก์หมุนเวียนจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลใหม่หรือเปิดไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ได้ – หน่วยความจำแฟลช หน่วยความจำ … Continue reading “หน้าที่หลักของหน่วยความจำคอมพิวเตอร์”