Categories: หน่วยความจำคอมพิวเตอร์

หน้าที่หลักของหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

หน้าที่หลักของหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

หน้าที่สำคัญและพื้นฐานของหน่วยความจำคอมพิวเตอร์คือการเก็บข้อมูลทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลจะดำเนินการบางอย่างอื่น ๆ เช่นกัน ฟังก์ชั่นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเพียงเพราะบทบาทหลักของการจัดเก็บเช่น RAM ROM การจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์และหน่วยความจำแฟลช แต่ละคนทำหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้

ฟังก์ชั่นมีดังนี้

– แกะ

หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) คือช่องว่างสำหรับการเก็บข้อมูลแอพพลิเคชันชั่วคราวทั้งหมด เมื่อใดก็ตามที่คอมพิวเตอร์ต้องการข้อมูลบางอย่างแทนที่จะกลับและค้นหาข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์จะได้รับมันทั้งหมดในแรมตามที่เก็บโปรแกรมที่ใช้บ่อยทั้งหมด ทำให้ระบบสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย

เมื่อเราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจะลบหรือถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของ RAM ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ในขณะที่ทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับเก็บข้อมูลใหม่เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

– ฮาร์ดไดรฟ์

ฮาร์ดไดรฟ์เป็นแกนหลักของการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีการจัดเก็บไฟล์ระบบและผู้ใช้ที่มีทุกอย่างตั้งแต่ระบบปฏิบัติการไปจนถึงภาพและเอกสาร ในด้านเทคนิคฮาร์ดไดรฟ์คือดิสก์หมุนที่เคลือบด้วยแม่เหล็กซึ่งคล้ายกับแถบแม่เหล็กที่ใช้เก็บข้อมูลในเทป มีแขนเคลื่อนที่ที่อ่านและคัดลอกข้อมูลทั้งหมดและจากดิสก์หมุนเวียนจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลใหม่หรือเปิดไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ได้

– หน่วยความจำแฟลช

หน่วยความจำ Flash เป็นคำทั่วไปที่ใช้สำหรับหน่วยความจำแบบ EEPROM ที่สามารถอ่านได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ในการ์ดวิดีโอเกมของคอมพิวเตอร์และเพื่อเก็บข้อมูลที่สำคัญบางอย่างของระบบ ไม่เหมือนกับหน่วยความจำประเภทอื่นที่ลบหรือคัดลอกข้อมูลไบต์ทีละไบต์แทนที่จะใช้ EEPROM เพื่อแก้ไขข้อมูลในกลุ่มของไบต์ในขณะที่ทำให้เป็นเรื่องง่ายและเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับอุปกรณ์ต่างๆเช่นหน่วยความจำและกล้องถ่ายรูปที่เก็บข้อมูลไว้ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในบางโอกาส

– รอม

หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวเรียกว่า ROM ข้อมูลที่จัดเก็บโดย ROM จะใช้เพื่อควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เช่นการเริ่มต้นการใช้งานพัดลมเครื่องคอมพิวเตอร์และการตรวจจับอุปกรณ์ต่อพ่วง และตามที่แนะนำระบบหรือผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่บันทึกอยู่แม้จะปิดเครื่อง คล้ายกับหน่วยความจำแฟลชและฮาร์ดไดรฟ์ ROM เป็นตัวอย่างของหน่วยความจำที่ไม่ระเหย การไม่ระเหยหมายความว่าข้อมูลยังคงอยู่ในตำแหน่งแม้ว่าจะปิดเครื่อง